pl.NETWORK

Troy Green
68

@dynamicrypto
Delfin
Prior Naval Intel Cryptologist now UFC Projectionist & IATSE V1 Crypto/stock/silver investing, @steem-income, @dgi & @steem-ads creator
Join the discord 4 help
Dołączył December 20, 2017
Siła głosu: 82%
Wartość głosu:

Zarabiaj z nami!